متن کامل خبر


 
دکتر کریمیان اقبال به عضویت کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری منصوب شد

خلاصه خبر: از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، دکتر مصطفی کریمیان اقبال به عضویت کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری منصوب شد.

از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، دکتر مصطفی کریمیان اقبال به عضویت کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری منصوب شد.
با حکم دکتر خسرو پیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مصطفی کریمیان اقبال به عضویت کارگروه حوزه سیاستگذاری در توسعه فناوری برای مدت یک سال منصوب شد.
گفتنی است دکتر مصطفی کریمیان اقبال دانشیار دانشکده کشاورزی دارای مدرک دکترای خاک شناسی از دانشگاه کالیفرنیا می باشد. وی مدیریت کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم را در سوابق اجرایی خود دارد.

23 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1978