متن کامل خبر


 
پانل‌های چوبی سبک وزن در دانشكده منايع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه ساخته شد

خلاصه خبر: پانل‌های چوبی سبک وزن به عنوان راهکاری جهت حفظ و پایداری منابع جنگلی به همت دکتر علی شالبافان عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه طراحي و ساخته شد.

پانل‌های چوبی سبک وزن به عنوان راهکاری جهت حفظ و پایداری منابع جنگلی به همت دکتر علی شالبافان عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه طراحي و ساخته شد.
یکی از چالش¬های پیش¬روی تولیدکنندگان اوراق فشرده چوبی بویژه در ایران تهیه مواد خام چوبی مورد مصرف در کارخانه می‌باشد. این نگرانی ناشی از عوامل مختلفی می¬باشد از جمله؛ کاهش میزان برداشت از منابع جنگلی، راه‌اندازی کارخانه¬های جدید و همچنین افزایش ظرفیت تولید کارخانه¬ها که همگی منجر به افزایش رقابت بین کارخانه‌‌ها جهت تأمین ماده خام چوبی مورد مصرف گردیده است.
از اینرو با توجه به کاهش شدید برداشت از منابع جنگلی و بی توجهی به زراعت چوب از سوی دیگر، یکی از راهکارهای فائق آمدن بر این چالش، تولید اوراق فشرده چوبی با دانسیته پایین‌تر (مواد چوبی کمتر مصرف شده) اما دارای مقاومت های فیزیکی و مکانیکی مطلوب و در حد استاندارد می‌باشد.
در این ارتباط استفاده از ایده پانل‌های سبک وزن (اختراع حاضر) در صنایع اوراق فشرده چوبی قابلیت کاهش چشمگیری (حدود 50 –30 درصد) در میزان مصرف ماده چوبی را دارد. از طرفی افزایش علاقمندی مشتریان به استفاده از مبلمان¬های سبک وزن به عنوان یک عامل محرک در حوزه توسعه اوراق فشرده چوبی سبک وزن به ویژه در کشورهای اروپایی شناخته می‌شوند.
در اختراع صورت پذیرفته، تولید تخته های سبک وزن با قابلیت جایگزینی اوراق فشرده چوبی معمولی (تخته¬خرده¬چوب و ام دی اف) صورت پذیرفته است. تخته¬های نوآورانه تولید شده، کاهش حدود40 درصدی وابستگی صنایع اوراق فشرده چوبی به منابع جنگلی (کاهش قطع درختان و برداشت از جنگل¬ها) را به همراه دارد.
از طرفی، کاهش برداشت از جنگل¬ها منجر به احیاء و حفظ بیشتر جنگل¬ها و کاهش تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت.کاهش وارادت صفحات فشرده چوبی در نتیجه توسعه بیشتر صنایع اوراق فشرده چوبی کشور (بدلیل وابستگی کمتر به منابع جنگلی) از دیگر مزایایی تحقیق حاضر نیز می¬باشد.
شايان ذكر است تحقیق حاضر در قالب پایان¬نامه کارشناسی ارشد کامران چوپانی چایدره و به راهنمایی دکتر علی شالبافان عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربيت مدرس و مشاوره دکتر یوهانس ولینگ از دانشگاه هامبورگ آلمان انجام شده است.

22 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1318