متن کامل خبر


 
اعطای تسهيلات مسكن به اعضای هيات علمی پيمانی دانشگاه‌ها

خلاصه خبر: شورای پول و اعتبار با اعطای تسهيلات خريد و ساخت مسكن به اعضای هيات علمی پيمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موافقت نمود.

شورای پول و اعتبار با اعطای تسهيلات خريد و ساخت مسكن به اعضای هيات علمی پيمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موافقت نمود.

حسب مفاد بند 6 از تصميمات متخذه در هزار و دويست و ششمين صورتجلسه مورخ 10/6/1394 شوراي پول و اعتبار ، اين شورا با تسري اعطاي تسهيلات مسكن اعضاي هيات علمي دانشگاهها با وضعيت استخدامي رسمي و آزمايشي به اعضاي هيات علمي دانشگاهها با وضعيت استخدامي پيماني موافقت نمود. ضمن آنكه ساير شرايط و ضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات موصوف كماكان به قوت خود باقي است.

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1250