متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر شهبازی‌نیا در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری

خلاصه خبر: با حكم دبيركل شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوری، دکتر مرتضی شهبازی نیا به عنوان عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی این شورا منصوب شد.

دکتر شهبازی نیابا حكم دبيركل شورای عالي علوم، تحقيقات و فناوری، دکتر مرتضی شهبازی نیا به عنوان عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی این شورا منصوب شد.

با حکم دکتر وحید احمدی دبیر کل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، دکتر مرتضی شهبازی نیا به مدت دو سال به عنوان عضو حقیقی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی این شورا منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است:" انتظار می رود در راستای اهداف و سیاست های کلان علم و فناوری کشور و در چارچوب وظایف قانونی شورای عالی عتف، با هماهنگی و همکاری سایر اعضای کمیسیون تخصصی، در پیشبرد برنامه و مأموریت های کمیسیون مربوطه و سایر امور محوله نقشی فعال و شایسته ایفا کنید."

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1264