متن کامل خبر


 
برگزاري كارگاه اموزشی رد پای گرمایش زمین در قطب شمال از منظر اقیانوس شناسی فیزیکی

خلاصه خبر: كارگاه آموزشی رد پای گرمایش زمین در قطب شمال از منظر اقیانوس شناسی فیزیکی به همت گروه فيزيك دريا با همكاري معاونت آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه برگزار گردید.

كارگاه آموزشی رد پای گرمایش زمین در قطب شمال از منظر اقیانوس شناسی فیزیکی به همت گروه فيزيك دريا با همكاري معاونت آموزشي دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه برگزار گردید.
در اين كارگاه كه روز يكشنبه 13 تير ماه از ساعت 10:30 دقيقه در سالن كاخ دانشكده برگزار شد، دكتر سميه نهاونديان عضو هيات علمي گروه فيزيك دريا به سخنراني پرداخت.

14 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1136