متن کامل خبر


 
مدیر مسئول فصلنامه علوم کشاورزی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر علی اصغر طالبی ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه « Journal of Crop Protection» منصوب شد.

دکتر علی اصغر طالبی ، از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه « Journal of Crop Protection» منصوب شد.
در حکم دکتر طالبی که به امضاء دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشکده کشاورزی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه « Journal of Crop Protection» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. "
Journal of Crop Protectionبه صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و به زبان انگلیسی منتشر می شود.
دکتر علی اصغر طالبی عضو هیأت علمی گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی می باشد. از وی تا کنون بیش از صد و 10 مقاله در نشریات معتبر علمی به چاپ رسیده است دکتر طالبی هم اکنون ریاست دانشکده کشاورزی را برعهده دارد.

12 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1316