متن کامل خبر


 
با حکم رئیس جمهور دکتر جلالی به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر حسن روحانی با صدور حکمی، دکتر مختار جلالی معاون آموزشی دانشگاه را به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب کرد.

دکتر حسن روحانی با صدور حکمی، دکتر مختار جلالی معاون آموزشی دانشگاه را به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب کرد.
در این حکم خطاب به دکتر جلالی آمده است:" در اجرای ماده 3 و تبصره 2 ماده یاد شده از قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388 مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد انجمن های علمی-تخصصی فناوری زیستی و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب می شوید.
توفیق شما و سایر اعضای آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسألت می نمایم.”
گفتنی است شورای ملی ایمنی زیستی پس از تصویب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران به منظور سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای آن مطابق با مفاد این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرائی ذی‌صلاح با مقررات موضوع این قانون و تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون تشکیل شد.

با حکم رئیس جمهور دکتر جلالی به عضویت شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد

معاون اول رییس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن‌های علمی ـ تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییس جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه ها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون های مذکور و با رأی مجلس به عنوان ناظر، اعضای این شورا را تشکیل می دهند.
ریاست شورا با معاون اول رئیس جمهور و مدت مسؤولیت نمایندگان تشکل ها و هیأت علمی دانشگاهها چهارسال می‌باشد که برای دوره‌های بعد نیز قابل تمدید است. همچنین مصوبات این شورا پس از تأیید رییس جمهور جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
گفتنی است دکتر جلالی دارای مدرک دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک از دانشگاه لندن می باشد.  

12 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2106