متن کامل خبر


 
گزارش مدیر پژوهش و امور آزمايشگاهها از وضعیت ایمنی، محیط زیست و سلامت

خلاصه خبر: در جلسه اخیر شورای دانشگاه، مدیر پژوهش و امور آزمايشگاهها به ارائه گزارشي از کمیته ایمنی، محیط زیست و سلامت دانشگاه پرداخت.

گزارش مدیر پژوهش و امور آزمايشگاهها از وضعیت ایمنی، محیط زیست و سلامت دانشگاه در جلسه اخیر شورای دانشگاه، مدیر پژوهش و امور آزمايشگاهها به ارائه گزارشي از کمیته ایمنی، محیط زیست و سلامت دانشگاه پرداخت. دکتر مصطفی محمدیان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد این کمیته اظهار داشت: نخستین بار دانشگاه در چهارم بهمن ماه 1385 شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست را تشکیل داد و تدوین طرح جامع ایمنی دانشگاه و تهیه طرح های کوتاه و بلند مدت در رابطه با ایمنی دانشگاه در دستور کار شورا قرار گرفت. وی افزود: کمیته ایمنی، محیط زیست و سلامت تاکنون 62 جلسه را برگزار نموده و تدوین آیین نامه های مورد نیاز دانشگاه، اطلاعات مربوط به ایمنی و تهیه برگه شناسایی مواد شیمیایی، تهیه پوستر و بروشور برای اصول حفاظت و ایمنی آزمایشگاهها، جمع آوری پسماند های آزمایشگاهی و...، انجام پروژه مخاطره سنجی، تشکیل هیات ویژه بازرسی آزمایشگاهها، برگزاری دوره های آموزشی، پایش افراد در معرض مواد خطرناک، انتقال پسماند آزمایشگاهی، تهیه ظروف نگهداری پسماند و هماهنگی با مراکز پسماند برای جابجایی آنها، اصلاح سیستم تهویه برخی از آزمایشگاهها، بررسی دوره ای سلامت آب شرب دانشکده کشاورزی و ... از جمله برخی از اقدامات انجام شده از سوی این کمیته می باشد. در ادامه دکتر شجاع الساداتی مسئول هیات بازرسی آزمایشگاهها با توضیحاتی درباره نحوه فعالیت این هیات خاطر نشان کرد: هیات بازرسی تاکنون 3 مرحله بازدید از آزمایشگاهها را به صورت علمی و کارشناسی انجام داده است که طی آن 196 آزمایشگاه دانشگاه مورد بازدید قرار گرفت و گزارش آن به دانشکده ها ارائه شد. وی افزود: در بازدید دوم نیز تمامی آزمایشگاهها بررسی، و رفع مواردی که به آنها گوشزد شده بود نیز مورد توجه قرار گرفت. مرحله سوم بازدید نیز بدون اطلاع قبلی در تیر و خرداد 92 انجام شد. در این مرحله در نظر داشتیم تا در صورت وجود مشکلات ایمنی و محیط زیستی، آزمایشگاه مذکور بسته شود. در ادامه اعضای شورا به بیان نظرات و مشکلات خود در مسائل مختلف ایمنی و بهداشت دانشگاه پرداختند. در پایان دکتر احمدی سرپرست دانشگاه نیز تصریح کرد: دانشکده های مختلف، سیستم بازرسی را خود ایجاد کنند و ابتکار عمل را در این زمینه در دست گیرند، دانشگاه نیز با اختصاص بودجه مناسبی برای امر HSE، کارشناسانی را برای بازدید و ارزیابی ماهیانه آزمایشگاها به خدمت گرفته تا اعضای هیات علمی درگیر کارهای اجرایی آن نشوند.

30 دی 1393 / تعداد نمایش : 1315