متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی و مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب و مدیر گروه پرورش و مدیریت طیور دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی و مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب و مدیر گروه پرورش و مدیریت طیور دانشکده کشاورزی در سمت خود ابقا شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر فاطمه رهبری زاده با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی و دکتر نوراله احمدی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی منصوب و دکتر فرید شریعتمداری با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه پرورش و مدیریت طیور دانشکده کشاورزی ابقاء شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر مهدی فروزنده مقدم به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه بیوتکنولوژی پزشکی تقدیر و تشكر كرد.

9 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1192