متن کامل خبر


 
انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه در شورای توسعه پژوهش و فناوری علوم انسانی و هنر

خلاصه خبر: با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضاحافظ نیا به عنوان عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب شد.

با حکم معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضاحافظ نیا به عنوان عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب شد.
با حكم دكتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا حافظ نیا عضو هیأت علمی دانشگاه به مدت 2 سال به عنوان عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب شد.
در بخشی از اين حکم آمده است: " نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی، به استناد ماده 6 آئین نامه شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، بنا به پیشنهاد دبیر شورا، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان عضو کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری اعضای محترم کمیته در جهت اعتلای جایگاه پژوهش و فناوری در حوزه علوم انسانی و هنر و تحقق اهداف شورا موفق باشید."
گفتنی است دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد و مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی می باشد. وی ریاست کمیته جغرافیا دفتر برنامه ریزی آموزش عالی را در کارنامه اجرایی خود دارد. دکتر حافظ نیا هم اکنون عضو شورای مشورتی جغرافیا و آمایش سرزمین نیز می باشد.

6 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1404