متن کامل خبر


 
دکتر فتح اللهی به عنوان مشاور و نماینده رئیس دانشگاه در شورای پارک علم و فناوری منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم دکتر محمد تقی احمدی ، دکتر یعقوب فتح اللهی برای مدت دو سال به عنوان مشاور و نماینده رئیس دانشگاه در شورای پارک علم و فناوری منصوب شد.

با حکم دکتر محمد تقی احمدی ، دکتر یعقوب فتح اللهی برای مدت دو سال به عنوان مشاور و نماینده رئیس دانشگاه در شورای پارک علم و فناوری منصوب شد.
در این حکم آمده است:" نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی جنابعالی به مدت دو سال به عنوان مشاور و نماینده اینجانب در شورای پارک علم و فناوری منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، در پیشبرد اهداف و برنامه های پارک علم و فناوری و ایفای وظایف تعیین شده، موفق و مؤید باشید."

2 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1424