متن کامل خبر


 
ابلاغ طرح ساماندهی هندسی معابر پردیس مرکزی دانشگاه

خلاصه خبر: به منظور ساماندهی هندسی معابر پردیس مرکزی دانشگاه، گزارش و پیشنهادهای کارشناسی استادیار گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مصوب هیأت رئیسه دانشگاه به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ابلاغ شد.

به منظور ساماندهی هندسی معابر پردیس مرکزی دانشگاه، گزارش و پیشنهادهای کارشناسی استادیار گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مصوب هیأت رئیسه دانشگاه به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ابلاغ شد.
این گزارش در 10 بند با هدف ساماندهی معابر، تعیین محل های پارک مناسب و ایمن وسایل نقلیه، فراهم کردن امکان عبور خودروهای خدماتی و اضطرای در تمام معابر، کاهش ترافیک، جلوگیری از احتمال خطر تصادف و اصلاح فنی میدان 9 دی توسط دکتر بروجردیان استادیار گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تهیه و پس از تصویب در نشست هیأت رئیسه مورخ نهم خردادماه برای اقدام لازم با رعایت مقررات و قوانین جاری به معاونت پشتیبانی و منابع انسانی ابلاغ شد.

31 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1320