متن کامل خبر


 
سیاست استان، مأموریت پارک ها را مشخص می کند

خلاصه خبر: دکتر پیری در نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، رییس دانشگاه و سرپرست پارک علم و فناوری مدرس، از ضعف ساختارها، نبود فرهنگ سازی مناسب و تغییر مدیریت به عنوان برخی دلایل عدم موفقیت پارک علم و فناوری مدرس نام برد و در خصوص مزیت پارک های دانشگاهی گفت: نیروی انسانی و وجود آزمایشگاه های مجهز مزیت پارک های دانشگاهی است. در حال حاضر 7 پارک دانشگاهی وجود دارد. با توجه به کارگاه ها و آزمایشگاه ها موجود حوزه فعالیت آنها و اینکه با چه شرکت هایی می تواند همکاری داشته باشند و به کدام شرکت ها امید چه کارهای بزرگی را بدهند، مشخص می شود.

دکتر پیری در نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، رییس دانشگاه و سرپرست پارک علم و فناوری مدرس، از ضعف ساختارها، نبود فرهنگ سازی مناسب و تغییر مدیریت به عنوان برخی دلایل عدم موفقیت پارک علم و فناوری مدرس نام برد و در خصوص مزیت پارک های دانشگاهی گفت: نیروی انسانی و وجود آزمایشگاه های مجهز مزیت پارک های دانشگاهی است. در حال حاضر 7 پارک دانشگاهی وجود دارد. با توجه به کارگاه ها و آزمایشگاه ها موجود حوزه فعالیت آنها و اینکه با چه شرکت هایی می تواند همکاری داشته باشند و به کدام شرکت ها امید چه کارهای بزرگی را بدهند، مشخص می شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم افزود: سیاست استان مأموریت پارک ها را مشخص می کند. نقش پارک ها در ارزش افزوده اقتصادی استان دارای اهمیت است. دانشگاه تربیت مدرس این مهم را باید در برنامه راهبردی دانشگاه لحاظ کند. خروجی پارک از تعداد شرکت های موجود بسیار مهم تر است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم

وی در پایان تأکید کرد: بیشترین حمایت باید از دانشگاه تربیت مدرس که دانشگاه تحصیلات تکمیلی است صورت بگیرد. قبل از هر اقدامی باید پارک ساماندهی شده تا بتواند به وضعیت مطلوب برسد. روانسازی برنامه ها و ایجاد کارگروهی برای نحوه مدیریت نوآوری و فناوری در درون دانشگاه برای نیل به مقصود لازم است.

 

29 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1303