متن کامل خبر


 
تصویب برنامه درسي بازنگري شده كارشناسي ارشد و دكتري رشته رياضي محض

خلاصه خبر: در نشست بيست و چهارم خرداد ماه شوراي دانشگاه، برنامه درسي بازنگري شده مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رياضي محض به تصويب رسيد.

در نشست بيست و چهارم خرداد ماه شوراي دانشگاه، برنامه درسي بازنگري شده مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري رياضي محض به تصويب رسيد.
در اين نشست دكتر مينايي مدير دفتر ‌برنامه ريزي ،گسترش و بازنگري دانشگاه به بررسي برنامه درسي بازنگري شده كارشناسي ارشد و دكتري رياضي محض پرداخت.
دكتر مينايي به بيان توضيحاتي در خصوص دلايل توجيهي بازنگري برنامه درسي، برنامه درسی مصوب رشته ها، برنامه درسی بازنگری شده رشته ها ، كميته بازنگري برنامه درسی، سابقه رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاهها، رشته های دایر در گروه و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه پرداخت.
در ادامه پس از بحث و بررسي اعضاي شورا و انجام برخي اصلاحات، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی محض با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

26 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1310