متن کامل خبر


 
انتصاب سردبیر جدید فصلنامه تشخیص مولکولی و بیوشیمیایی دانشگاه

خلاصه خبر: با حكم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دكتر مسعود گرشاسبی استادیار گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه به عنوان سردبیر فصلنامه Molecular and Biochemical Diagnosis منصوب شد.

با حكم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دكتر مسعود گرشاسبی استادیار گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه به عنوان سردبیر فصلنامه Molecular and Biochemical Diagnosis منصوب شد.
در این حکم که به امضای دکتر یعقوب فتح الهی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و به استناد ماده 10 آئین نامه نحوه انتشار مجلات علمی- تخصصی دانشگاه، به مدت دو سال به عنوان سردبیر فصلنامه Molecular and Biochemical Diagnosis منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید."
گفتنی است فصلنامه Molecular and Biochemical Diagnosis به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس در زمینۀ علوم آزمایشگاهی، تشخیص ملکولی و پزشکی و به زبان انگلیسی منتشر می شود.

25 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1370