متن کامل خبر


 
عضو هیأت علمی دانشگاه در میان برگزیدگان یازدهمین جایزه ملی محیط زیست

خلاصه خبر: دکتر یوسف حجت عضو هیأت علمی دانشگاه در پایان مراسم یازدهمین جایزه ملی محیط زیست، جایزه بخش اشخاص و متخصصان صاحب نام محیط زیست را دریافت کرد.

دکتر یوسف حجت عضو هیأت علمی دانشگاه در پایان مراسم یازدهمین جایزه ملی محیط زیست، جایزه بخش اشخاص و متخصصان صاحب نام محیط زیست را دریافت کرد.
برگزیدگان یازدهمین جایزه ملی محیط زیست با حضور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز سه شنبه هجدهم خردادماه معرفی شدند. دکتر یوسف حجت دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک موفق به دریافت جایزه بخش اشخاص و متخصصان صاحب نام محیط زیست شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه در میان برگزیدگان یازدهمین جایزه ملی محیط زیست

در یازدهمین جایزه ملی محیط زیست حدود ۲۰۰ اثر در ۵ بخش، سازمان‌ها و موسسات دولتی، بخش شرکت‌های خصوصی، بخش سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش افراد و بخش اشخاص (متخصصان صاحب نام محیط زیست که اقدام شاخصی در این حوزه انجام داده اند) مورد داوری قرار گرفت و در نهایت نفرات اول تا سوم هر حوزه مشخص شدند.
گفتنی است جایزه ملی محیط زیست در سال ۷۹ با مصوبه شورای عالی محیط زیست در راستای حمایت از کسانی که کار ارزشمندی در حوزه محیط زیست انجام داده‌اند، شروع به کار کرده و در 5 بخش برگزار می‌شود.

 

19 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1739