متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر جدید گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی دانشگاه

خلاصه خبر: دکتر سید عباس شجاع الساداتی استاد دانشکده مهندسی شیمی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی منصوب شد.

دکتر شجاع الساداتیدکتر سید عباس شجاع الساداتی استاد دانشکده مهندسی شیمی با حکم رئیس دانشگاه به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی منصوب شد.

در حکم انتصاب دکتر سید عباس شجاع الساداتی، آمده است:" بنا به پیشنهاد رییس دانشکده مهندسی شیمی و نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشکده مذکور منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دکتر سمیره هاشمی، به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشکده مذکور تقدیر و تشكر كرد.

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1054