متن کامل خبر


 
برگزاری نخستین جلسه کارگروه محیط زیست دانشگاه

خلاصه خبر: اولین جلسه کارگروه محیط زیست دانشگاه با حضور دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی روز دوشنبه هفدهم خردادماه جاری برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه محیط زیست دانشگاه با حضور دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی روز دوشنبه هفدهم خردادماه جاری برگزار شد.
در نخستین جلسه کارگروه محیط زیست دانشگاه، پیش نویس آئین نامه کارگروه جهت بررسی و تبادل نظر پیرامون آن مطرح و تصویب آن به نشست آتی کارگروه موکول شد.
گفتنی است کارگروه محیط زیست دانشگاه با توجه به ضرورت بهره برداری پایدار از منابع (مواد، انرژی، آب)، حفظ و حراست محیط زیست و نگرش زیست محیطی در قالب دانشگاه سبز در حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی تشکیل گردید و مرجع سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی در زمینه محیط زیست می باشد. بطور کلی هدف این کارگروه پیاده سازی مدیریت سبز در دانشگاه و بهینه سازی مصرف انرژی است.

18 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1298