متن کامل خبر


 
عضویت دکتر غلامحسین زاده در هیأت تحریریه مجله فرهنگ و ادبیات عامه

خلاصه خبر: دکتر غلامحسین زاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به عضویت هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه منصوب شد.

دکتر غلامحسین زاده عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به عضویت هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه منصوب شد.
در این حکم آمده است: " بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد مادۀ 8 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 4 سال به‌عنوان عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید."
گفتنی است فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 منتشر می‌شود. فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه بر اساس ضرورت‌های موجود در حوزه انتشار مجلات علمی معتبر دانشگاهی در زمینه‌ی زبان و ادبیات شفاهی منتشر شد و در کنار سایر نشریات این حوزه که کمتر به مبانی نظری می پرداختند این فصلنامه‌ تخصصی به پژوهش و تولید نظریه و دستاورد علمی توجه ویژه‌ای دارد. این نشریه به انتشار مقالات ارزنده ای در حوزه ادبیات عامه، فرهنگ عامه، زبان و گویش عامه، هنرهای عامه، مردم‌نگاری - نقد و نظریه‌های فرهنگ و ادب عامه می پردازد.

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 2058