متن کامل خبر


 
آیین نامه عضویت هیات علمی وابسته در دانشگاه بررسي شد

خلاصه خبر: هجدهمين نشست شوراي همكاري هاي علمي، بين المللي دانشگاه دوازدهم خردادماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

هجدهمين نشست شوراي همكاري هاي علمي، بين المللي دانشگاه دوازدهم خردادماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر خاجی مدير دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه گزارش مختصری از ضیافت نمایندگی کشور فرانسه در کشورمان به میزبانی سفیر فرانسه، به مناسبت ورود هیأتی از مرکز ملی پژوهش‏های علمی فرانسه و نیز هیأتی از نمایندگان تحصیلات تکمیلی این کشور به ایران را ارائه و اظهار داشت: در اين ديدار پيشنهاد حضور سفير فرانسه در دانشگاه تربيت مدرس مطرح و درباره توسعه تعاملات با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فرانسه مطالبي عنوان شد كه با استقبال طرف فرانسوی مواجه گردید.
دکتر احمدی رييس دانشگاه نیز موافقت خود را با حضور سفیر فرانسه در دانشگاه اعلام کرده و در خصوص حضور هیأتی از موسسه ماکس پلانک و بنیاد پژوهشیDFG از آلمان و CNRSدر ماه سپتامبر به ایران مطالبي را عنوان كرد. وي مقرر كرد این رویدادها به دانشکده ها و اعضای هیات علمی که با شرکای خارجی تعامل دارند منعکس گردد تا افراد مورد نظر آنها نیز همراه هیات¬ها حضور یابند.
در ادامه بحث پیش نویس آیین نامه عضویت هیات علمی وابسته در دانشگاه تربیت مدرس مطرح شد. پس از ارائه توضیحات اولیه از سوي دکتر خاجی، اعضای شورا نظرات خود را در خصوص اين آیین نامه مطرح كردند.
رييس دانشگاه نيز به منظور جذب افراد شاخص و برتر برای عضویت وابسته در دانشگاه تربیت مدرس، تعیین معیارها و شاخص های مورد نظر از سوي دکتر فتح الهی را مقرر نمود.
در ادامه بحث تأسیس واحد آموزش زبان عربی با همکاری معهد بورقیبه وابسته به دانشگاه المنار مطرح شد. پیرو تفاهم نامه امضا شده با دانشگاه المنار، گروه زبان و ادبیات عرب این دانشگاه با معهد بورقیبه مذاکراتی را جهت تأسیس واحد آموزش زبان عربی انجام داده اند که منجر به ارائه پیش نویس موافقتنامه ای گردیده است. موارد موجود در متن موافقتنامه از جمله تعهدات مالی که برای دانشگاه تربیت مدرس به وجود می آید از سوي دکتر خاجی مطرح گردید.
در نهایت اعضای شورا پیشنهاد كردند دوره آموزش زبان فارسی و عربی به صورت دوجانبه برگزار گردد و تصمیم گیری نهایی منوط به حضور دکتر پروینی در یکی از نشست های آتی شورای همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه گردید.
در ادامه نشست بحث نحوه استفاده از مهر انگلیسی دانشگاه مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي اعضاي شورا مقرر شد در جلسه آتی شورا اسامی انگلیسی معاونت ها و واحدها بررسی و موضوع استفاده از مهر انگلیسی دانشگاه به صورت نهایی تصویب گردد.

17 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1261