متن کامل خبر


 
بررسي مراحل انتخاب شعار دانشگاه در جلسه شورای همکاریهای علمی بین المللی

خلاصه خبر: نحوه امتياز دهي به شركت كنندگان در فراخوان انتخاب شعار دانشگاه در عرصه بین المللی در نشست بيست و نهم ارديبهشت ماه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.

نحوه امتياز دهي به شركت كنندگان در فراخوان انتخاب شعار دانشگاه در عرصه بین المللی در نشست بيست و نهم ارديبهشت ماه شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
اعضای شورای همکاریهای علمی بین المللی با تعیین معیارهایی مقرر كردند تا امتیازدهی به پیشنهادها از سوي هریک از اعضا صورت پذیرفته و در نهایت، شعارهای دارای امتیاز بیشتر (حدود 20 درصد از پیشنهادهای برتر) تعیین گردد؛ در مرحله بعد، ضمن طبقه بندی شعارهای پیشنهادی دارای امتیاز بیشتر و بحث و بررسی در خصوص معیارهای انتخاب نهایی، سه پیشنهاد برتر و برگزیده به هیات رئیسه و شورای دانشگاه ارائه خواهد شد.
گفتنی است بر اساس این فراخوان كه با هدف گسترش و اعتلای همکاری های علمی بین المللی از سوي دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه برنامه ریزی شده است ؛ شعار پیشنهادی باید کوتاه، مختصر (حداکثر هشت کلمه)، دارای جذابیت برای مخاطبان جهانی، به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شده، متفاوت از شعار دانشگاه های داخلی بوده و از شعار دانشگاه های بین المللی اقتباس نشده باشد.

12 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 2101