متن کامل خبر


 
همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت

خلاصه خبر: همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت آبان ماه سالجاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت آبان ماه سالجاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.
همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت با هدف شناخت ساز و کارهای کنش کنترلی، پیش گیرانه و بازدارنده تخلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، سازوکارهای شکل گیری هویت علمی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شناسایی روش های علمی در دستیابی به امنیت همه جانبه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تعامل و هم اندیشی جامعه معرفتی در حوزه آموزش عالی و گفتمان امنیت و کاربست روش های علمی تفاهم امنیتی در آموزش عالی، هجدهم آبانماه سالجاری در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.
حوزه های معرفتی و شناختی، حوزه های موضوعی و الگوهای راهبری محور های این همایش را تشکیل می دهند.
بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات پنجم شهریورماه می باشد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش به نشانی www.Dhes.ir مراجعه نمایند

10 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1299