متن کامل خبر


 
برگزاری کارگاه بین المللی روش شناسی تحقیق در حوزه مطالعات زنان و حقوق

خلاصه خبر: نخستین روز از کارگاه بین المللی روش شناسی تحقیق در حوزه مطالعات زنان و حقوق به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس روز سوم خرداد ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

نخستین روز از کارگاه بین المللی روش شناسی تحقیق در حوزه مطالعات زنان و حقوق به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس روز سوم خرداد ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
کارگاه بین المللی روش شناسی تحقیق در حوزه مطالعات زنان و حقوق با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و شورای فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 3 روز برگزار می گردد. دانشگاه تربیت مدرس میزبان نخستین روز برگزاری کارگاه خواهد بود و روزهای بعد دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد میزبانی را برعهده خواهند داشت.
گفتنی است، کارگاه بین المللی روش شناسی تحقیق در حوزه مطالعات زنان و حقوق به میزبانی دانشگاه روز دوشنبه سوم خرداد ماه از ساعت 8:30 تا 5 بعدازظهر در نوبت صبح به صورت پنل و در نوبت عصر به صورت کارگاه های جداگانه برگزار می گردد.

29 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1541