متن کامل خبر


 
شیوه نامه هسته پژوهشی دانشجویی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان تصویب شد

خلاصه خبر: در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه با حضور معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی دانشگاه برگزار شد، شیوه نامه هسته پژوهشی دانشجویی مورد حمایت از سوی بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسید.

در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه با حضور معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی دانشگاه برگزار شد، شیوه نامه هسته پژوهشی دانشجویی مورد حمایت از سوی بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسید.
دکتر شریفی کیا در تشریح هسته پژوهشی دانشجویی گفت: هسته پژوهشی دانشجویی بنا به تعریف شیوه نامه پیشنهادی، تیم پژوهشی می باشد که به منظور تمرکز، تقویت و اجرای فعالیت های پژوهشی دانشجویی تحت نظارت استاد راهنما و مدیر گروه فعالیت می نماید و بنیاد ملی نخبگان از تشکیل این هسته ها و انجام طرح های پژوهشی توسط هسته پژوهشی دانشجویی حمایت مالی می کند.
وی در خصوص میزان اعتبار پرداختی به دانشجویان افزود: میزان اعتبار از سوی بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف 70 میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری تا سقف 100 میلیون ریال می باشد.
مدیر دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه تصریح کرد: فعالیت های پژوهشی در قالب این شیوه نامه با تصویب گروه انجام می پذیرد و انجام فعالیت های پژوهشی حتی بعد از فارغ التحصیلی نیز امکان پذیر است.
در ادامه پس از طرح نقطه نظرات اعضاء شورا و بحث و تبادل آراء، شیوه نامه هسته پژوهشی دانشجویی مورد حمایت از سوی بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسید و مقرر گردید نحوه بهره برداری از تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه ها در شیوه نامه لحاظ شود.
در جلسه شورای پژوهشی همچنین دکتر فهیمی فر در خصوص بازار فرصت های پژوهشی دانشکده هنر و معماری و دکتر زواران در خصوص آمار پایان نامه های قابل دسترسی برای عموم به تفکیک دانشکده به ارائه گزارش پرداختند.

29 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1967