متن کامل خبر


 
برگزاری سخنرانی با موضوع رویکردی نو بر اعجاز ادبی قرآن در دانشگاه

خلاصه خبر: اولین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دکتر خلیل پروینی با عنوان رویکردی نو بر اعجاز ادبی قرآن، 27 اردیبهشت ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

اولین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی دکتر خلیل پروینی با عنوان رویکردی نو بر اعجاز ادبی قرآن، 27 اردیبهشت ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه، سلسله سخنرانی های علمی دکتر خلیل پروینی با عنوان رویکردی نو بر اعجاز ادبی قرآن را برگزار می کند. در این راستا نخستین جلسه این سلسله سخنرانی ها با حضور صاحننظران و علاقمندان این حوزه روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات دکتر میر حسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود

25 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1770