متن کامل خبر


 
بررسی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه

خلاصه خبر: در جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه که روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه با حضور دکتر فتح اللهی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر محمدیان مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاهها و سایر اعضاء شورا برگزار شد، راهکارهای کاهش مصرف انرژی در دانشگاه بررسی گردید.

در جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه که روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه با حضور دکتر فتح اللهی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر محمدیان مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاهها و سایر اعضاء شورا برگزار شد، راهکارهای کاهش مصرف انرژی در دانشگاه بررسی گردید.
در ابتدای این نشست دکتر فتح اللهی به موضوع عدم وجود مستندات فنی ساختمان ها و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: عدم ارائه اطلاعات صحیح به افراد موجب برخی تخلفات و مشکلات موجود در دانشکده ها می شود.
در جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه ضمن ادامه بحث راهکارهای کاهش مصرف انرژی در دانشگاه مقرر شد مدیر دفتر فنی گزارش جامعی از میزان مصرف برق به تفکیک آزمایشگاه ها، کارگاه ها و فضاهای عمومی تهیه و در شورای آتی ارائه کند.
در این نشست همچنین مقرر گردید کارشناسان ایمنی دانشکده ها به منظور بکارگیری تجربه اجرای شیوه نامه مدیریت پسماند، از دانشکده علوم پزشکی بازدید کنند و در جلسه آینده شورای ایمنی گزارش عملکرد دانشکده های کشاورزی، علوم زیستی و مهندسی شیمی در خصوص اجرای شیوه نامه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی توسط نمایندگان ارائه گردد.

25 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1269