متن کامل خبر


 
اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزیده شدند

خلاصه خبر: در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه که روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه با حضور رئیس، معاونین و مدیران و مسئولین فرهنگی دانشگاه برگزار شد، اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب شدند.

در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه که روز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه با حضور رئیس، معاونین و مدیران و مسئولین فرهنگی دانشگاه برگزار شد، اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب شدند.
در این جلسه به استناد ماده 30 ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، دکتر نادره گلشن ابراهیمی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دکتر خدیجه حاجیان عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی و دکتر منیره انوشه عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی به عنوان اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی انتخاب شدند.
در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه همچنین اساسنامه کانون فرهنگی مدرسان و اساسنامه کانون فرهنگی کتاب و اندیشه مطرح و پس از بررسی و اعمال نظرات و تغییرات به تصویب رسید.

19 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1401