متن کامل خبر


 
اعضاي هيات علمي بايد همگام با تحولات جهاني حركت كنند

خلاصه خبر: دكتر جعفر توفيقي در مراسم بزرگداشت مقام استاد بر لزوم حركت اساتيد همگام با تحولات و چالش هاي جهاني تاكيد كرد.

دكتر جعفر توفيقي در مراسم بزرگداشت مقام استاد بر لزوم حركت اساتيد همگام با تحولات و چالش هاي جهاني تاكيد كرد.
دكتر جعفر توفيقي عضو هيات علمي دانشگاه در سخناني در مراسم بزرگداشت مقام استاد، روز معلم را روز تكريم علم و عالم عنوان كرد و گفت: از ديدگاه جامعه، دانشگاهيان جزء گروههاي مرجع و مورد اعتماد مردم هستند و نگاه مردم به دانشگاه همواره نگاهي مثبت است. اين يك نعمت است كه جامعه قدر دانش را مي داند و اين،‌ مساله اي دوطرفه است. هم تكريم كننده بايد ارزش دانشگاه را بداند و هم تكريم شوندگان موظفند خود را به طراز تكريم شوندگي برسانند.
وي تصريح كرد : دانشگاه امروز يك سازمان در حال تحول است و متناسب با چالش هاي جهاني در حركت مي باشد. در واقع دانشگاه براي مواجهه با اين چالش ها روز به روز خود را آماده مي كند و دانشگاه امروز در ميان مردم و جامعه آمده است. امروز انتظارات بيروني نيز به دانشگاه فشار مي آورد و بسياري از سياست هاي داخلي و خارجي ما همانند اقتصاد مقاوتي،‌ اقتصاد دانش بنيان و ... به دانشگاه تكيه زده است. سيل انتظاراتي كه به سمت دانشگاه مي آيد از دانشگاه انتظار دارد آينده نگري كند و در توسعه تكنولوژي ايفاي نقش نمايد.
دكتر توفيقي اظهار داشت: دانشگاه خود را در محيط متحول پيش رونده سرشار از چالش هاي پيچيده مي بيند و در حال آماده سازي است تا ساختار و سازمان و تشكيلات خود را بازسازي كند تا بازيگر اصلي براي مواجهه با تحولات جهاني باشد كه ما مي توانيم اين تحولات را در استناد استراتژيك دانشگاه ها به خوبي مشاهده كنيم.
عضو هيات علمي دانشگاه خاطر نشان كرد: يكي از اين آماده سازي ها مربوط به اعضاي هيات علمي است كه بايد براي مواجهه با اين تحولات آماده شوند چون اعضاي هيات علمي ركن دانشگاه هستند و بايد بازيگر اصلي در بازيگري دانشگاه خود باشند.
وي با اشاره به وظايف اعضاي هيات علمي براي مواجهه با اين تحولات تاكيد كرد: يكي از محورهايي كه اعضاي هيات علمي بايد در آن خصوص تلاش نمايند، محور دانش است. ما در حوزه دانشي بايد عنصر تحول گرا باشيم و دانشي به روز در سطح جهاني داشته باشيم. ما بايد يك برند خوب براي دانشگاه بوده و با دانشمندان ملي و بين المللي در تعامل باشيم.
وزير پيشين علوم افزود: حوزه دوم وظايف اعضاي هيات علمي مروبط به يادگيري بحث معلمي است. استاد بايد علاوه بر تخصص در رشته خود به علم معلمي و معلمي كردن نيز مجهز باشد و امروز بسياري از دانشگاهاي دنيا اين موضوع را نهادينه كرده اند و دانشگاه پيشرو و پيشگام كه بخواهد در صدر تحولات جهاني باشد، بايد ابتدا عضو هيان علمي خود را به دانش معلمي تجهيز كند.
وي ادامه داد: اعضاي هيات علمي همچنين بايد تحولات جهاني را رصد كنند. امروز دانشگاه فقط مسئوليت دانشي ندارد و براي دانشگاه مسئوليت هاي اجتماعي و فرهنگي نيز قائل مي شوند. استاد را فقط با دانش وي تكريم نمي كنند، بلكه با فضايل و ارزش هاي اخلاقي وي نيز تكريم مي كنند. تجربه نشان داده است استاد، مهمترين الگوي دانشجو است و اساتيد بايد همواره آموزش عالي دنيا را رصد كنند و خود را به آن تجهيز نمايند و دائما در حال بازبيني و بازسازي خود باشند.
وي در پايان عضو هيات علمي را تركيبي از دانش روز، بالاترين تعهد اجتماعي و داراي ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي توصیف كرد.

14 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1228