متن کامل خبر


 
آيين نکوداشت روز استاد برگزار شد

خلاصه خبر: مراسم نكوداشت روز استاد و تقدير از اساتيد نمونه دانشگاه با حضور رييس دانشگاه،‌ معاونان، مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه سيزدهم ارديبهشت ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد.

مراسم نكوداشت روز استاد و تقدير از اساتيد نمونه دانشگاه با حضور رييس دانشگاه،‌ معاونان، مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاه سيزدهم ارديبهشت ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد.
رييس دانشگاه در ابتداي جلسه ضمن گراميداشت هفته معلم و خير مقدم به حاضران در سالن و خانواده گرامي دكتر آيينه وند اظهار داشت: تفاوتي ميان استاد و معلم از نظر نوع مخاطبان آنها وجود دارد و آن اين است كه معلم با افراد كوچك تر و شيفته يادگيري در مراحل اوليه سروكار دارد و معمولا اين شيوه معلمي يك طرفه است.
دكتر احمدي تصریح کرد: اما در دانشگاه ما با نسل جوان، پويا و هدفمند روبرو هستيم كه با اهداف دقيق تري دنبال علم هستند و رابطه استاد و دانشجو نيز رابطه اي دو طرفه است. دانشجو به ويژه در دوره تحصيلات تكميلي به مرحله اي از بلوغ رسيده كه شيفتگي و علاقه آگاهانه اي براي يادگيري دارد و اين موضوع، مسئوليت استاد را سنگين تر مي كند، زيرا با مخاطبان ويژه اي روبرو است.

آيين نکوداشت روز استاد

وي افزود: از حلقه هاي بزرگ فلسفه خلقت، تعليم و معلمي است و خداوند مقام معلم را براي خود قائل است و اين بسيار ارزشمند است.
وي در پايان ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم آيينه وند به پاس زحمات و فداكاي هاي وي در دانشگاه، براي آن استاد مرحوم، طلب مغفرت و همنشيني با اولياء الله كرد.
در ادامه دكتر جعفر توفيقي به بيان مطالبي در خصوص وظيفه اعضاي هيات علمي در مواجهه با تحولات جهاني و لزوم آماده سازي آنان در اين خصوص پرداخت.
در ادامه با حضور مسئولان دانشگاه و همسر دكترآيينه وند از اساتيد منتخب دانشگاه تجليل به عمل آمد و پس از آن مسئولان و اعضاي هيات علمي ضمن حضور بر سر مزار شهداي گمنام دانشگاه به آنان اداي احترام كردند.

آيين نکوداشت روز استاد

اسامي اساتيد منتخب دانشگاه به شرح زير است:
اساتيد بازنشسته دانشگاه:
دكتر عبدالهادي قزوينيان- دانشكده فني و مهندسي
دكتر عبد الصمد زرين قلم- دانشكده مهندسي شيمي
اساتيد نمونه دانشگاه:
دكتر فردوس گل آقازاده - دانشكده علوم انساني
دكتر سعيد سمنانيان – دانشكده علوم پزشكي
دكتر محمدرضا اصلاحچي- دانشكده علوم رياضي
دكتر برات قباديان- دانشكده كشاورزي
دكتر عليرضا رياحي بختياري- دانشكده منابع طبيعي
دكتر جعفر توفيقي داريان- دانشكده مهندسي شيمي
دكتر محمود رضا حقي فام- دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
اساتيد تلاشگر دانشگاه:
دكتر كاظم ياوري- دانشكده مديريت و اقتصاد
دكتر مرتضي شهبازي نيا – دانشكده حقوق
دكتر مسعود سليماني- دانشكده علوم پزشكي
دكتر ماشااله خامه چيان – دانشكده علوم پايه
دكتر مهرداد بهمنش –دانشكده علوم زيستي
دكتر سيد جواد مولي- دانشكده علوم زيستي
دكتر سعيد محرمي پور- دانشكده كشاورزي
دكتر احمد خدادادي دربان- دانشكده فني و مهندسي
دكتر بي تا آيتي- دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست
دكتر محمدرضا انصاري- دانشكده مهندسي مكانيك
دكتر سيد كمال چهارسوقي- دانشكده مهندسي صنايع
دكتر حميد رضا مرادي ركابدار- دانشكده منابع طبيعي
دكتر مجتبي رفيعيان- دانشكده هنر و معماري
دكتر هاشم داداش پور - دانشكده هنر و معماري
مشمولان پايه تشويقي از محل ذخيره پژوهشي:
دكتر محمد سعيدي مهر- دانشكده علوم انساني
دكتر عاليه كرد زعفرانلو -دانشكده علوم انساني
دكتر منوچهر فرج زاده- دانشكده علوم انساني
دكتر اصغر مشبكي- دانشكده مديريت و اقتصاد
دكتر حسن دانايي فرد- دانشكده مديريت و اقتصاد
دكتر شاهرخ كاظم پور-دانشكده علوم زيستي
دكتر حوريه سليمان جاهي- دانشكده علوم پزشكي
دكتر علي حق طلب- دانشكده مهندسي شيمي
دكتر محمد رضا بمانيان- دانشكده هنر و معماري

13 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 3525