متن کامل خبر


 
راه‌اندازی سیستم متمرکز و جامع آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات بررسي شد

خلاصه خبر: نشست شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور اعضاي اين شورا، سي ام فروردين ماه در دفتر معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه برگزارشد.

نشست شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور اعضاي اين شورا، سي ام فروردين ماه در دفتر معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه برگزارشد.
در ابتداي اين نشست دکتر روانشاد مدير مركز رايانه و اصلاع رساني، موضوع راه‌اندازی سیستم متمرکز و جامع آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات را مطرح نمود.
در این رابطه دکتر روانشاد گزارشی اجمالی از سیستم Help Desk در سال گذشته ارائه كرد که نتایج گزارش نشان می‌داد سوالات مطرح شده خارج از حد استاندارد جهانی می‌باشد و دانش IT در سطح دانشگاه در حد مطلوبی قرار ندارد.
وي ارتقاء دانش فناوری اطلاعات اعضاء محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان، آگاهی رسانی مناسب در حوزه فناوری اطلاعات به صورت فیلم و ویدئوهای آموزشی، آموزش‌های فنی در دو سطح تخصصی و عمومی مورد نیاز کاربران، استفاده از زمان‎های اختیاری برای آموزش کاربران، در اختیار بودن متون و فیلم‌های آموزشی برای کاربران ،آرشیو اطلاعات فنی دوره‌های برگزار شده جهت دسترسی کاربران ،توانایی راه‌اندازی برنامه‌های کاربردی مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات ،برگزاری کارگاه آموزشی به صورت online و آگاهی رسانی فناوری روز دنیا را از اهداف از راه‌اندازی سیستم متمرکز و جامع آموزش فناوری اطلاعات عنوان كرد.
همچنین ایجاد برنامه‌های تشویقی جهت استفاده از برنامه‌های کاربردی دانشگاه از دیگر موارد مطرح شده در جلسه از سوي اعضاء جلسه بود.
در این رابطه دکتر فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری ایجاد راهکارهای آموزشی، تهیه آیین نامه ها و قوانین و روشهای تدریس و کار به صورت بسته‌های آموزشی را مورد توجه قرار داد.
پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء ، دکتر احمدی رييس دانشگاه به لزوم تدوین سیاستها و برنامه‌ریزی مناسب در رابطه با ارتقاء سطح دانش فناوری اطلاعات در دانشگاه تأکید نمود.
همچنین در این رابطه مقرر گردید دکتر روانشاد با مدیر محترم دفتر آموزشهای آزاد جلسه‌ای تنظیم و هماهنگی لازم جهت اجرایی نمودن و جمع بندی موضوع فوق صورت پذیرد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص مشکل سخت‌افزاری پیش آمده در رابطه با سرور ایمیل دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند و در این رابطه به جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از مشکلات احتمالی، بر تهیه نرم‌افزار همراه با License تأکید گردید.
پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء مقرر گردید نرم‌افزار Microsoft Exchange در جلسه آینده شورای فناوری اطلاعات مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید اعضاء شورا، نسبت به تهیه و خرید نرم‌افزار ایمیل به صورت قانونی اقدام گردد.
همچنین مقرر گردید آئین نامه‌ای جهت استفاده و نگهداری اطلاعات ایمیل دانشگاه توسط مرکز رایانه و اطلاع رسانی تهیه و به کلیه کاربران اطلاع‌رسانی گردد.

12 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1347