متن کامل خبر


 
مدیر مسئول دوماهنامه علوم و فناوری کشاورزی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: دکتر علی اصغر طالبی، از سوی رییس دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوماهنامه بین المللی « Journal of Agricultural Science and Technology » منصوب شد.

دکتر علی اصغر طالبی، از سوی رییس دانشگاه به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوماهنامه بین المللی « Journal of Agricultural Science and Technology » منصوب شد.
در حکم مدیر مسئول دوماهنامه بین المللی که به امضاء دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشکده کشاورزی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول دوماهنامه « Journal of Agricultural Science and Technology » منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. "

12 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1289