متن کامل خبر


 
انتصابات در شورای پژوهشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی دکتر محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه، نمایندگان منتخب شورای مراکز تحقیقاتی در شورای پژوهشی و دو عضو صاحب فعالیت و آثار پژوهشی ارزنده در شورای مذکور منصوب شدند.

طی احکامی از سوی دکتر محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه، نمایندگان منتخب شورای مراکز تحقیقاتی در شورای پژوهشی و دو عضو صاحب فعالیت و آثار پژوهشی ارزنده در شورای مذکور منصوب شدند.
بر اساس این احکام، دکتر حسین سیفی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر امیر حسین مزینی عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد و دکتر زهرا عباسی عضو هیأت علمی دانشکده زبان و ادبیات، به عنوان نماینده منتخب شورای مراکز تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه و دکتر سید شجاع الساداتی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و دکتر خدایار قلی وند عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه به عنوان عضو صاحب فعالیت ها و آثار پژوهش و فناوری ارزنده در شورای پژوهشی برای مدت دو سال منصوب شدند.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه ، در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت پژوهشی دانشگاه و انجام وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.

5 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1741