متن کامل خبر


 
مدیر جدید امور دانشجویی دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، محمد خادمی به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه منصوب شد.


طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، محمد خادمی به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه منصوب شد.
در این حکم كه به امضاي دكتر محمد تقی احمدي رئیس دانشگاه رسيده، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون دانشجویی به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه منصوب مي شويد. اميد است با اتکال به خداوند متعال و بر اساس برنامه های راهبردي دانشگاه، با تدبیر و عزم قوی و مدیریت جهادی و جلب مشارکت دانشجویان و همکاران و استفاده از الگوهای اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در جهت توسعه خدمات رفاهی- فرهنگی و ارائه خدمات به جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان گرامی و انجام وظایف محوله موفق و مؤيد باشيد.
همچنين رئیس دانشگاه در نامه اي جداگانه از دكتر احمد مشاعی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه وي در زمان تصدي سرپرستی مدیریت امور دانشجویی تقدیر و تشكر كرد.
گفتنی است خادمی پیش از این در سمت رییس اداره امور آموزشی دانشکده علوم زیستی دانشگاه مشغول فعالیت بود.

4 اردیبهشت 1395 / تعداد نمایش : 1329