متن کامل خبر


 
انتصاب چند مدیرگروه آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بهداشت محیط و مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی، و مدیر گروه مهندسی پلیمر و مدیر گروه فرآیندهای پلیمریزاسیون دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شدند.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه بهداشت محیط و مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی، و مدیر گروه مهندسی پلیمر و مدیر گروه فرآیندهای پلیمریزاسیون دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه منصوب شدند.
بر اساس احکام صادره، دکتر سید غلامرضا موسوی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه بهداشت محیط و دکتر حسن اصیلیان مهابادی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی و دکتر احمدرضا بهرامیان با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه مهندسی پلیمر و دکتر مهدی عبداللهی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه فرآیندهای پلیمریزاسیون دانشکده مهندسی شیمی، هر یک برای مدت دو سال، منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر عباس رضایی مدیر پیشین گروه بهداشت محیط، دکتر علی خوانین مدیر پیشین گروه بهداشت حرفه ای، دکتر محمد حسین نوید فامیلی مدیر پیشین گروه مهندسی پلیمر و دکتر محمد علی سمسارزاده مدیر پیشین گروه فرآیندهای پلیمریزاسیون به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

22 فروردین 1395 / تعداد نمایش : 1817