متن کامل خبر


 
ابقاي مدير گروه تبديل انرژي دانشكده مهندسي مكانيك

خلاصه خبر: طي حكمي از سوي رييس دانشگاه، دکتر علی جعفریان دهکردی، عضو هيأت علمي دانشكده مهندسی مکانیک به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه تبدیل انرژی اين دانشكده ابقاء شد.

طي حكمي از سوي رييس دانشگاه، دکتر علی جعفریان دهکردی، عضو هيأت علمي دانشكده مهندسی مکانیک به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه تبدیل انرژی اين دانشكده ابقاء شد.
در بخشي از اين حكم كه به امضاي رييس دانشگاه رسيده، آمده است:
بنا به پیشنهاد رییس محترم دانشكده مهندسی مکانیک و نظر به تعهد و شايستگي جنابعالي و به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه تبدیل انرژی دانشکده مذکور ابقاء می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همكاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردي دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد.

24 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1341