متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء دو مدیر گروه آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب و مدیر گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه در سمت خود ابقا شد.

طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب و مدیر گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه در سمت خود ابقا شد.
بر اساس این احکام، دکتر رضا نجارزاده با رتبه علمی دانشیار به مدت 2 سال به عنوان مدیر گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب و دکتر امیر کاووسی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برای دو سال دیگر در سمت خود ابقاء شد.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

22 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2257