متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر مسئولان مجلات دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیران مسئول دو فصلنامه های "پژوهش های ادبیات تطبیقی" و " فرهنگ و ادبیات عامه" و فصلنامه " پژوهشنامه آفریقا" منصوب شدند.

از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیران مسئول دو فصلنامه های پژوهش های ادبیات تطبیقی و فرهنگ و ادبیات عامه و فصلنامه پژوهشنامه آفریقا منصوب شدند.

از سوی دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر میریلا احمدی به عنوان مدیر مسئول دو فصلنامه پژوهش های ادبیات تطبیقی، دکتر غلامحسین غلامحسین زاده به‌ عنوان مدیر مسئول دو فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه و دکتر سید مسعود موسوی به ‌عنوان مدیر مسئول فصلنامه پژوهشنامه آفریقا منصوب شدند .
در بخشی از این احکام آمده است: بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و به استناد مادۀ 9 آیین‌نامه نحوۀ انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه، به مدت 5 سال به‌عنوان مدیر مسئول منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

22 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1439