متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس دومین دانشگاه جامع برتر کشور شناخته شد

خلاصه خبر: بر اساس آخرین رتبه بندی سال 94-1393 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور، دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های جامع رتبه دوم را به خود اختصاص داد.بر اساس آخرین رتبه بندی سال 94-1393 دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور، دانشگاه تربیت مدرس در میان دانشگاه های جامع رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در آخرین رتبه بندی سال ۹3-۹4 دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور، دانشگاه تربیت مدرس در میان 63 دانشگاه جامع کشور در جایگاه دوم ایستاد. در این رتبه بندی دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ترتیب اول و سوم شدند.
همچنین در رتبه بندی کلی دانشگاه های کشور در سال 94-93، 139 دانشگاه و موسسه پژوهشی حضور داشتند که در این میان دانشگاه تربیت مدرس پس از دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف در جایگاه پنجم قرار گرفت. حضور 139 دانشگاه در این رتبه بندی، نزدیک به ۱۸ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
گفتنی است گروه رتبه بندی ISC ، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را برای پنجمین سال متوالی به صورت رسمی بر اساس ۲۳ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی رتبه بندی کرد.

22 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 2889