متن کامل خبر


 
تصویب اساسسنامه مرکز مطالعات مدیریت

خلاصه خبر: در نشست اخیر شوراي دانشگا، اساسنامه مركز مطالعات مديريت دانشگاه به تصويب رسيد.

دكتر شعبان الهي رييس مركز مطالعات مديريت در نشست شوراي دانشگاه به بررسی اساسنامه مرکز مطالعات مدیریت پرداخت و اظهار داشت: تاسيس مركز مطالعات مديريت به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده و از سال 91 رديف بودجه مجزا براي آن در نظر گرفته شده است. اساسنامه اين مركز نيز در شوراي علمي مركز، شوراي پژوهشي و هيات رييسه دانشگاه تصويب شده و براي تصويب نهايي در شوراي دانشگاه مطرح شده است.
وي افزود: اين مركز با توجه به ماموريت خود به توسعه و ارتقاي سطح پژوهش و نوآوري،‌ خدمات مشاوره و مديريت، دانش و آموزش حرفه اي مديران در كشور با استفاده از دستاوردهاي نوين و تسهيل و راهبردي جريان تعاملات دانشگاهها و مجامع علمي با سازمان ها و بنگاه ها از طريق شبكه سازي در سطوح ملي، محلي و بين المللي مي پردازد.
وي خاطر نشان كرد: شناسايي مسائل مهم مديريتي، آموزش حرفه اي مديران، ‌ارائه خدمات مشاوره در تراز بين المللي، تسهيل تبادلات منطقه اي و بين المللي براي مبادله دانش و فناوري مديريت،‌ توسعه مديريت فناوري اطلاعات و مطالعات علم و فناوري،‌ ايجاد شبكه ارزيابي مديريت سازمان ها و بنگاهها،‌ نمايندگي نهادهاي معتبر بين المللي در زمينه مديريت و مشاوره، بسترسازي توسعه تفكر راهبردي و آينده نگري در مسائل تخصصي مديريت، توسعه پژوهش هاي بين رشته اي در مسائل مختلف مديريت و كمك به سياست گذاري و تصميم گيري در سطوح ملي و منطقه اي از جمله اهداف اين مركز مي باشد.
پس از سخنان دكتر الهي و بحث و تبادل نظر ميان اعضاي شورا، ‌اساسنامه مركز مطالعات مديريت با اعمال برخي از اصلاحات با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

22 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1343