متن کامل خبر


 
نقش دانشگاهيان در پايش و بهبود مسائل شهر تهران بسيار حائز اهميت است

خلاصه خبر: رييس دانشگاه در افتتاحيه همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران كه هفدهم اسفند ماه در سالن استاد مطهري دانشگاه برگزار شد، بر لزوم توجه دانشگاهيان به اندازه گيري و پايش مسائل و تدوين راهكارهاي اصلاح و مديريت شهر بزرگ و مهم تهران تاكيد كرد.

رييس دانشگاه در افتتاحيه همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران كه هفدهم اسفند ماه در سالن استاد مطهري دانشگاه برگزار شد، بر لزوم توجه دانشگاهيان به اندازه گيري و پايش مسائل و تدوين راهكارهاي اصلاح و مديريت شهر بزرگ و مهم تهران تاكيد كرد.
دكتر محمد تقي احمدي رييس این همايش در سخناني اظهار داشت: دبيرخانه دائمي مطالعات علمي ساماندهي تهران به حسب درخواست مقامات ارشد شهري و ملي كشور در دانشگاه تشكيل شد و اين همايش سومين همايش در زمينه مسائل پايتخت، به طور پيوسته برگزار مي شود كه اميدواريم نتايج آن به صورت منسجم و راهبردي براي تصميم سازي مديران ارشد تهران و وزارت كشور مفيد واقع شود.
وي افزود: طيف وسيعي از مسائل آب، محيط زيست، انرژي، آلودگي ها تا مسائل بهداشتي و اقتصادي و شهرسازي هدف بحث سخنرانان اين همايش قرار گرفته و دامنه بحث بسيار وسيع خواهد بود.

رييس دانشگاه در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران

وي خاطر نشان كرد: مشكلات شهري عموما به صورت تدريجي رشد مي كند و ممكن است به يك فرآيند غير قابل پيش بيني و جهشي كه آشوب گرايي ناميده مي شود برسد. مسائلي كه در بافت كلان و متمركز رخ مي دهد و آهسته آهسته رشد مي كند و به مرحله بحران مي رسد. بنابراين در حال حاضر كه تهران در مرحله تدريجي مشكلات شهري قرار دارد بايد با استفاده از دانش و علم متخصصين و همت و استواري مديران، اين مسائل كنترل و مديريت شود و دانشگاهيان در اندازه گيري و پايش مسائل و تدوين راهكارهاي بهبود و اصلاح و مديريت شهر بزرگ و مهم تهران همت گمارند.
وي با اشاره به بحث مهم زلزله در شهر تهران تصريح كرد: يكي از مسائلي كه در تهران مورد اهميت می باشد بحث زلزله است. این موضوع بايد مورد توجه محققان قرار گيرد و خطر لرزه اي در شهر تهران بحثي بسيار نگران كننده و مهم  و پديده اي  اجتناب ناپذير است که بايد آمادگي لازم مديريتي و حتي بهداشتي در اين زمينه داشته باشيم.
رييس دانشگاه در پايان ضمن تشکر و قدردانی از برگزاركنندگان و حاميان اين همايش ابراز اميدواري کرد نتايج اين همايش در جهت حل مشكلات تهران مورد توجه قرار گيرد و راهبردها و فعاليت هاي مشخص در اين همايش تعريف و به مديران ابلاغ شود.

17 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1280