متن کامل خبر


 
تصویب اساسنامه مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه در شورای پژوهشی

خلاصه خبر: در شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که روز شنبه یکم اسفندماه با حضور رییس دانشگاه و معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی برگزار شد، اساسنامه مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تصویب شد.

در شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که روز شنبه یکم اسفندماه با حضور رییس دانشگاه و معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی برگزار شد، اساسنامه مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تصویب شد.
مرکز مطالعات مدیریت دارای سه بخش اصلی پژوهش و نوآوری، آموزش حرفه ای و خدمات مشاوره خواهد بود. مهمترین اهداف این مرکز را تشخیص مسائل مهم مدیریتی، آموزش حرفه ای، ارائه خدمات مشاوره، تسهیل انتقال دانش و فناوری، توسعه مدیریت فناوری اطلاعات، ایجاد شبکه ارزیابی مدیریت، نمایندگی نهادهای معتبر بین المللی، بسترسازی توسعه تفکر راهبردی، توسعه پژوهش های بین رشته ای و کمک به سیاستگذاری در سطوح ملی و منطقه ای تشکیل می دهند. استراتژی مرکز مطالعات مدیریت شامل استراتژی تمایز با سایر مراکز و تمرکز بر حوزه های خاص خواهد بود. اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت، شهرداری، سازمان گسترش و خانه صنعت، معدن و تجارت شرکاء این مرکز می باشند.
در بخش دیگری از نشست شورای پژوهشی پیشنهاد تبدیل دانشکده فناوری های برتر به مرکز علوم و فناوری بین رشته ای دانشگاه تربیت مدرس مورد بحث و تبادل نظر اعضای جلسه قرار گرفت. دکتر حسیخانی هدف از تأسیس این مرکز را تسهیل هماهنگی بین دانشکده ها و جلوگیری از انحصار فعالیت های بین رشته ای و گسترش این دست فعالیت ها عنوان کرد. در ادامه مقرر گردید اساسنامه مرکز با درنظر گرفتن نقش مدیریتی و هماهنگی بین رشته ای توسط دکتر حسیخانی تهیه و به معاونت پژوهشی ارسال گردد.
در این نشست دکتر احمدی در خصوص اهمیت تحقیقات بین رشته ای گفت: دانشگاه به فرهنگ سازی تحقیقات بین رشته ای نیاز دارد و باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. لازم است تا شورای پژوهشی مشوق هایی را بدین منظور آماده نماید تا پروژه های کلان در دانشگاه اجرا گردد. راه اندازی یک پایگاه داده از تخصص های قابل ارجاع درجه بندی شده در دانشگاه با هدف استفاده سریع از اطلاعات اعضای هیأت علمی در انجام تحقیقات بین رشته ای از نیاز های دانشگاه می باشد.

11 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1928