متن کامل خبر


 
چهارمین نشست توسعه و ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره برگزار شد

خلاصه خبر: چهارمین نشست توسعه و ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با موضوع منطق نظريه پردازي و با سخنراني دكتر لطف الله نبوي دهم اسفند ماه در سالن دكتر ميرحسني دانشكده علوم انساني برگزار شد.

چهارمین نشست توسعه و ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با موضوع منطق نظريه پردازي و با سخنراني دكتر لطف الله نبوي دهم اسفند ماه در سالن دكتر ميرحسني دانشكده علوم انساني برگزار شد.
دكتر نبوي عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني در سخناني اظهار داشت: پژوهش علمي يك قله و دو دامنه دارد كه قله آن نظريه پردازي و دو دامنه آن مساله يابي و اعتبار سنجي است. اساسا فهم قله در گرو دامنه است، دامنه اول مساله يابي است كه در واقع مشكل اصلي پژوهش ما مساله است و خود مساله، و وقتي مساله درخوري نداريم نظريه پردازي سقوط مي كند.
وي ادامه داد: دامنه دوم اعتبار سنجي است. عمق و غناي يك پژوهش در گروي نظريه اي است كه بيان مي كند. يك روش علمي شامل مساله يابي، نظريه پردازي و اعتبار سنجي است.
وي افزود: مساله با سوال متفاوت است. مساله يك پژوهش است و پژوهش يك كاوش است به سمت آينده. اما سوال مربوط به آموزش است و اگر ما سوال را فهم كنيم آموزش را هم فهم كرده ايم.
عضو هيات علمي دانشگاه تاكيد كرد: گام اول در پژوهش مساله يابي است. مساله، خشت اول در بناي پژوهش است و مساله سرچشمه حيات پژوهشي ماست.
وي با اشاره به منطق نظريه پردازي اظهار داشت: در نظريه پردازي اولين بحث اين است كه چه فرقي ميان نظريه پژوهشي و فرضيه پژوهشي است. نظريه پژوهشي مجموعه گزاره هاي مرتبط منسجم است كه براي حل يك مساله ارائه مي شود.

چهارمین نشست توسعه و ترویج کرسی‌های نظریه‌پردازی

وي با بيان سخني از انيشتین در خصوص نظريه پردازي اذعان داشت: به گفته انيشتین نظريات علمي را از مشاهدات نمي توان استخراج كرد، بلكه بايد آن ها را ابداع كرد.
وي در خصوص تقسيم علوم و اعتبار سنجي هر يك از آنها تصريح كرد: علوم را به دو گروه كلي علوم قياسي و علوم استقرایي مي توان تقسيم كرد. علوم قياسي شامل علوم صوري و علوم نظري و علوم استقرايي شامل علوم تجربي و علوم استنادي مي باشدكه هر كدام از اين علوم اعتبار سنجي مخصوص به خود را دارند.
اعتبار سنجي در علوم صوري به روش اصل موضوعي و در علوم نظري به روش تحليل منطقي صورت مي گيرد. همچنين اعتبار سنجي در علوم تجربي، به روش تبييني – تجربي و در علوم استنادي به روش استنادي صورت مي گيرد.
دكتر نبوي خاطر نشان ساخت: نظريه پردازي چون در مقام حل مساله است مفيد واقع مي شود، اما اگر آن را از دست بدهد به ورطه ادعا پراكني سقوط مي كند. ادعا ممكن است معتبر باشد، اما مفيد نباشد. در عين حال نظريه پردازي به اعتبار سنجي نيز نياز دارد و به خاطر آن موجه و معتبر است. اگر نظريه اعتبار سنجي نشود به ورطه خيال پردازي سقوط مي كند و با وجود اينكه برخي از خيالات ممكن است مفيد باشند، اما معتبر نيستند.
پس از سخنان دكتر نبوي، حاضران در نشست به بيان سوالات خود در خصوص منطق نظريه پردازي پرداختند و دكتر نبوي به سوالات آنان پاسخ داد.

11 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1470