متن کامل خبر


 
سخنرانی پروفسور اولریش مارزلف در دانشگاه

خلاصه خبر: نشست تخصصی فواید قصه شناسی تطبیقی با حضور پروفسور اولریش مارزلف یازدهم اسفندماه جاری در دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

نشست تخصصی فواید قصه شناسی تطبیقی با حضور پروفسور اولریش مارزلف یازدهم اسفندماه جاری در دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.
مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشکده هنر و معماری و دانشکده علوم انسانی نشست تخصصی فواید قصه شناسی تطبیقی را با حضور پروفسور اولریش مارزلف روز سه شنبه یازدهم اسفندماه جاری از ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات استاد میرحسنی برگزار می کند.

8 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1855