متن کامل خبر


 
توديع و معارفه مدير دفتر آموزش هاي آزاد و نمايندگان دانشجويان

خلاصه خبر: در نشست شوراي دانشگاه سوم اسفند ماه ، توديع و معارفه مدير دفتر آموزش هاي آزاد و نمايندگان دانشجويان در شوراي دانشگاه انجام شد.

در نشست شوراي دانشگاه سوم اسفند ماه ، توديع و معارفه مدير دفتر آموزش هاي آزاد و نمايندگان دانشجويان در شوراي دانشگاه انجام شد.
در اين نشست رييس دانشگاه ضمن تشكر از دكتر پاييز عزمي مدير پيشين آموزش هاي آزاد براي دكتر محمد صنيعي مدير جديد اين دفتر آرزوي موفقيت نمود.
دكتر صنيعي نيز در سخناني ضمن تشكر از رييس دانشگاه و نيز دكتر عزمي مديريت پيشين دفتر آموزش هاي آزاد اظهار داشت: ‌در حوزه آموزش هاي آزاد كارهاي بسيار خوبي را مي توان انجام داد و ظرفيت هاي خوبي در اين زمينه در دانشگاه وجود دارد كه بايد با همفكري و همكاري هم از اين ظرفيت ها استفاده نماييم و جايگاه دانشگاه را در زمينه آموزش هاي آزاد بيش از پيش ارتقا ببخشيم.
وي افزود: حوزه آموزش و حوزه پژوهش همانند يك زنجير به هم متصل هستند و اگر در حوزه آموزش بتوان كارهاي مهم و خوبي انجام داد قطعا در حوزه پژوهش نيز دانش لازم و مفيد براي صنعت و جامعه فراهم خواهد شد.
در ادامه نمايندگان جديد دانشجويان در شوراي دانشگاه معرفي شدند.
رييس دانشگاه ضمن تشكر از صادق اماني و مهرداد حنيفه اي نمايندگان پيشين دانشجويان در شوراي دانشگاه به آقايان آريان يوسفيان و يوسف شرفي نمايندگان جديد دانشجويان در شوراي دانشگاه خير مقدم گفت.
نمايندگان پيشين دانشجويان در شوراي دانشگاه در ادامه به بيان برخي از مسائل و مشكلات دانشجويان پرداختند و نمايندگان جديد نيز ابراز اميدواري كردند بتوانند در جهت بهبود رويه امور دانشجويان هر چه بيشتر گام بردارند.
گفتني است در نامه احكام نمايندگان جديد دانشجويان در شوراي دانشگاه كه به امضاي رييس دانشگاه رسيده، آمده است:

توديع و معارفه مدير دفتر آموزش هاي آزاد و نمايندگان دانشجويان

به استناد بند(ه) ماده 7 اساسنامه دانشگاه و به موجب اين حكم تا پايان مهلت يكساله شوراي صنفي دانشجويان ( منتخب 95-94) به عضويت شوراي دانشگاه برگزيده مي شويد. اميد است با استعانت به پرودگار متعال در پيشبرد برنامه ها و ارتقاي دانشگاه موفق و مويد باشيد.
همچنين رييس دانشگاه درنامه اي جداگانه از تلاش هاي صادق اماني و مهرداد حنيفه اي نمايندگان پيشين دانشجويان در شوراي دانشگاه تشكر و قدرداني نمود.

5 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1481