متن کامل خبر


 
بررسی فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه در دانشکده علوم انسانی

خلاصه خبر: اولین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی و نقد نظریه دکتر فلاح رفیع با عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه، نهم اسفندماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

اولین جلسه از سلسله سخنرانی های علمی و نقد نظریه دکتر فلاح رفیع با عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه، نهم اسفندماه در دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه، سلسله سخنرانی های علمی و نقد نظریه دکتر فلاح رفیع با عنوان فلسفه تاریخ از دیدگاه شیعه با نگاهی به مکاتب دیگر را برگزار می کند. در این راستا اولین جلسه این سلسله سخنرانی ها با حضور صاحننظران و علاقمندان این حوزه روز یک شنبه نهم اسفندماه از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات دکتر میر حسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

4 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1191