متن کامل خبر


 
گزارش قرار دادهای دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه در جلسه شورای پژوهشی

خلاصه خبر: در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که بهمن ماه جاری با حضور معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی دانشگاه برگزار شد، گزارش قرار دادهای پژوهشی منعقد شده توسط دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه ارائه شد.

در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که بهمن ماه جاری با حضور معاون، مدیران و مسئولین پژوهشی دانشگاه برگزار شد، گزارش قرار دادهای پژوهشی منعقد شده توسط دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه ارائه شد.
بر اساس این گزارش که توسط دکتر شریفی کیا مدیر دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری دانشگاه ارائه شد، در طول 15 ماه حد فاصل سال های 93 و 94 تعداد 81 مورد قرارداد توسط این دفتر منعقد شده است. از این میان دانشکده جامع فنی و مهندسی با 37 قرارداد، دانشکده علوم پزشکی با 10 قرارداد و دانشکده علوم انسانی با 7 قرارداد، پیشتاز دیگر دانشکده ها بوده اند. دانشکده های هنر، علوم زیستی، علوم پایه و کشاورزی هر یک با 6 قرارداد و دانشکده منابع طبیعی با 3 قرارداد، در رده های بعدی قرار گرفته اند.
به بیانی دیگر دانشکده فنی و مهندسی با دراختیار داشتن 45.7درصد از کل قراردادها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و دانشکده های علوم پزشکی و علوم انسانی به ترتیب با12.3درصد و 8.6 درصد سهم از کل قراردادها در جایگاه دوم و سوم ایستاده اند.
در ادامه جلسه چهاردهم شورای پژوهشی دانشگاه، دکتر سیفی پیشنهاد بررسی و شناسایی نقاط قوت دانشکده ها در صنعت کشور را به منظور ایجاد و گسترش زمینه های فعالیت مطرح نمود. همچنین جزئیات بازنگری طرح تحقیق پایان نامه و رساله توسط دکتر نبوی ارائه شد و مقرر گردید نسخه نهایی طرح تحقیق توسط دکتر نبوی و دکتر متقی زاده ارائه و توسط مدیریت پژوهش ابلاغ گردد.

4 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1245