متن کامل خبر


 
تقدير از سه كارمند دانشگاه در شوراي مديران معاونت پشتيباني و منابع انساني

خلاصه خبر: در نشست شوراي مديران حوزه معاونت پشتيباني و منابع انساني از سه كارمند پرتلاش دانشگاه تقدير شد.

در نشست شوراي مديران حوزه معاونت پشتيباني و منابع انساني از سه كارمند پرتلاش دانشگاه تقدير شد.
در اين نشست كه بيست و ششم بهمن ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد، دكتر محمدزاده معاون پشتيباني و منابع انساني از خانم راضيه فتحي كارشناس امور كارگزيني هيات علمي، مهندس حاج نصيري رييس اداره طرح هاي عمراني و مرتضي حبيب پور مسئول دفتر مديريت امور اداري به خاطر تلاش ها و خدمات ارزنده آنان در طي يك سال گذشته تشكر و قدرداني كرد.

1 اسفند 1394 / تعداد نمایش : 1054