متن کامل خبر


 
هفتمين كافه كتاب انساني با موضوع اينترنت؛ تكنولوژي تحول اجتماعي برگزار شد

خلاصه خبر: هفتمين كافه كتاب انساني با موضوع اينترنت؛ تكنولوژي تحول اجتماعي به همت كتابخانه دانشكده علوم انساني و با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي بيست و هفتم بهمن ماه در سالن استاد شكويي دانشكده علوم انساني برگزار شد.

هفتمين كافه كتاب انساني با موضوع اينترنت؛ تكنولوژي تحول اجتماعي به همت كتابخانه دانشكده علوم انساني و با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي بيست و هفتم بهمن ماه در سالن استاد شكويي دانشكده علوم انساني برگزار شد.
در اين نشست با نگاه به كتاب" جستاري فلسفي در ماهيت اينترنت" ترجمه دكتر محمد رضا امين ناصري موضوع اينترنت؛ تكنولوژي تحول اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.
دكتر امين ناصري در ابتداي اين نشست ضمن معرفي كوتاهي از كتاب " جستاري فلسفي در ماهيت اينترنت "نوشته گوردن گرام اظهار داشت: در سه فصل ابتدايي اين كتاب نويسنده به بررسي فلسفه تكنولوژي پرداخته و در فصول بعدي آن موضوع اينترنت به عنوان دموكراسي، ‌اينترنت به عنوان هرج و مرج و جوامع جديد و واقعيت مجازي را مورد بررسي قرار داده است.
وي افزود: نويسنده در بررسي تكنولوژي، آن را به دو بخش اساس نوين و صرفا نوظهور تقسيم مي كند كه اساسا نوين تكنولوژي هايي است كه در طول تاريخ منشا آثار گسترده و عميقي در اجتماع بوده اند و ضمن تامين نيازهاي انسان، باعث ايجاد تغيير و تحول در مناسبات اجتماعي شدند. براي مثال تلگراف اوليه يك تكنولوژي اساسا نوين است اما موبايل يك تكنولوژي صرفا نوظهور مي باشد.
مترجم كتاب" جستاري فلسفي در ماهيت اينترنت" ادامه داد: نويسنده معتقد است بايد واقع بيني نقادانه راجع به تكنولوژي وجود داشته باشد و به هر حال تكنولوژي مي آيد و خود را تثبيت مي كند و تكنولوژي همواره براي يك هدف مشخص به وجود نمي آيد و گاهي به صورت اتفاقي ايجاد مي شود. همچنين تكنولوژي همواره براي رفع نياز ما نيست و لزوما نيز در اختيار اهداف نمي باشد و حتي گاهي مسائل عكس نيز به وجود مي آورد همانند آلودگي محيط زيست كه در پي تكنولوژي هاي جديد ايجاد شده است.
همچنين تكنولوژي در بسياري از موارد به جاي آنكه فرمانبر ما باشد فرمان فرماي ماست و تكنولوژي لزوما خادم ما نيست.
دكتر امين ناصري خاطر نشان كرد: به اعتقاد نويسنده كتاب، تمام مواردي را كه در خصوص تكنولوژي به آنها اشاره كرده است در خصوص اينترنت نيز صادق است و اينترنت اختراعي اساسا نوين است كه در تمامي ابعاد زندگي ما نفوذ كرده و ما را وابسته خود كرده است .
وي در ادامه در خصوص موضوع اينترنت و دموكراسي و اينترنت و هرج و مرج و نظارت بر اينترنت نيز مطالبي را عنوان كرد و گفت: اينترنت مانند هر تكنولوژي ديگر خود را به ما تحميل كرده است اما شناخت و تحليل ماهيت اينترنت و چگونگي نفوذ و تاثيرگذاري آن در ابعاد گوناگون موضوعي است كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد و فقط به استفاده از ان اكتفا نمود.
در ادامه حاضران در نشست به بيان سوالات خود در خصوص موضوعات مطرح شده پرداختند.

28 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1268