متن کامل خبر


 
بررسی عوامل تعیین فوق العاده سختی شرایط کار در نشست کارگروه کارگزینی دانشگاه های منطقه یک

خلاصه خبر: نشست کارگروه کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های منطقه یک به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر نصیری مدیر امور اداری دانشگاه، چهاردهم بهمن ماه در سالن شورا برگزار شد.

نشست کارگروه کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های منطقه یک به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر نصیری مدیر امور اداری دانشگاه، چهاردهم بهمن ماه در سالن شورا برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارش نمایندگان کارگزینی دانشگاه های امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علوم قضایی و دانشگاه علامه طباطبایی از روند تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه های خود، بند 9 و 15 جدول تعیین فوق العاده سختی کار مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست عوامل شرایط سخت ذهنی و فکری کار و کار با رایانه به عنوان دو عامل عمومی برای مشاغل ستادی و صف معرفی و شاخص های تعیین عامل بند 9 (شرایط سخت ذهنی و فکری کار) پس از بحث و تبادل نظر حاضران در جلسه تعریف شد.
تعداد و تنوع ارباب رجوع، ارتباط و درگیری با آئین نامه ها، تعداد نرم افزارهای مورد استفاده فرد شاغل، میزان پاسخگویی فرد شاغل و دقت و سرعت کار (حساسیت شغل) به عنوان شاخص های عامل شرایط سخت ذهنی و فکری کار تعیین شد.
همچنین کارمندان شاغل در دانشکده ها به عنوان کارکنان صف و کارمندان شاغل در غیر دانشکده ها به عنوان کارکنان ستادی محسوب می شوند.

25 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1578