متن کامل خبر


 
راه اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری در دانشگاه

خلاصه خبر: رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه راه اندازی می شود.

رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع دکتری تخصصی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه راه اندازی می شود.
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دویست و پنجاه و یکمین جلسه خود که روز یکشنبه ششم دی ماه سال جاری تشکیل شد، با راه اندازی رشته بیولوژی تولید مثل مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) با ظرفیت پذیرش 2 دانشجو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای یک دوره در دانشگاه تربیت مدرس موافقت کرد.

24 بهمن 1394 / تعداد نمایش : 1597